Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Training & Development

Job Description

 

- Phối hợp và chuẩn bị các báo cáo hàng ngày, hằng tuần và hằng tháng về các hoạt động quản lý điều hành của công ty

- Thiết lập các điểm chuẩn để đo lường hiệu suất của các cửa hàng

- Theo dõi hằng tháng và cập nhật để quản lý, giải thích các thông tin tài chính (bán hàng, chiết khấu, giao dịch), xem xét tỷ suất lợi nhuận trên các danh mực sản phẩm.

- Thiết lập và theo dõi điểm chuẩn về tỷ suất lợi nhuận của các cửa hàng để thiết lập kế hoạch hành động nhằm cải thiện hiệu suất trên toàn quốc.

- Đảm bảo thực hiện các kế hoạch hành động và chiến lược bán hàng cũng như một công cụ kiểm soát nội bộ hiệu quả

- Quy trình lập ngân sách: lập biểu mẫu cho ngân sách, chuẩn bị và kiểm tra ngân sách được gửi từ các kiểm soát viên.

- Kiểm soát chi phí (kiểm tra, phân tích chênh lệch giữa Budget và N-1)

- Cung cấp các phân tích tài chính đột xuất khi cần thiết.

Job Requirement

Học vấn: sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Kinh tế

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh (nói và viết)

Kỹ năng văn phòng: tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel

Thái độ: trung thực, cẩn thận

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Central Retail] Site Development Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 01/04/2023

[Central Retail] Planner Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2023

[Central Retail] Interior Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Purchasing Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Central Retail] Thực tập sinh L&D

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Central Retail] Thực tập sinh E-commerce

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Kubo] R&D Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/04/2023

[Central Retail] Quality Control

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Merchandise Data Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Merchandiser/Product Development

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.