Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Đối tác Nhân sự (20%)

- Đề xuất ý kiến để cái thiện chính sách & quy trình quản lý nhân sự.

- Hỗ trợ và tư vấn cho các Quản lý Bộ phận trong việc quản lý nhân sự, công tác đào tạo, tuyển dụng, thăng tiến, kỷ luật,…

 • - Thực hiện đúng chính sách lương ở các bộ phận khi ký hợp đồng lao động
 •  Kiểm soát chặt chẽ định biên nhân sự của từng bộ phận dựa trên cấu trúc nhân sự chuẩn, quỹ lương đã được phê duyệt

Lương thưởng và phúc lợi (50%)

- Phối hợp các đơn vị kinh doanh để tập hợp, xác nhận ngày công hàng tháng, tính lương, thưởng cho các bọ phận kinh doanh.

- Thực hiên các báo cáo, phân tích liên quan.

- Thực hiện lập ngân sách như lập kế hoạch tiền lương, lập kế hoạch tiền thưởng

- Đề xuất cải tiến quy trình làm việc, các chính sách thưởng cho nhân viên.

- Xem xét và đề xuất các trường hợp ngoại lệ trong việc trả công cho nhân viên.

- Đào tạo quản lý kinh doanh trong lĩnh vực lương thưởng (đào tạo kết hợp lương, v.v.)

Tuân thủ pháp luật và quy trình tính lương (20%)

- Thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo tất cả các nghĩa vụ của công ty được tuân thủ.

- Đảm bảo đáp ứng tất cả các nghĩa vụ đào tạo hàng năm như An toàn tại nơi làm việc, Sơ cứu, Chữa cháy, v.v. có thể bao gồm việc hợp tác với các nhà cung cấp để thực hiện, tạo nội dung, theo dõi hồ sơ hoàn thành, v.v.

- Đảm bảo hoàn thành tất cả các nghĩa vụ báo cáo hàng năm bao gồm bảng lương, theo dõi ngân sách, báo cáo tình hình nhân sự, v.v.

- Tương tác chặt chẽ với tất cả các nhóm Nhân sự, bộ phận Pháp chế và các bộ phận ngoài để đảm bảo rằng các chính sách và quy trình nhân sự tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến lao động;

- Thực hiện đánh giá định kỳ để đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và làm việc với các nhóm nhân sự để thực hiện các khuyến nghị, biện pháp khắc phục và kế hoạch.

- Thực hiện tính lương chính xác và đúng hạn.

Cung cấp các báo cáo định kỳ/bất thường cho quản lý các cấp và các bộ phận liên quan và Công tác Nhân sự khác (5%)

Tham gia thực hiện các dự án của Nhân sự Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý các cấp (5%)

Job Requirement

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Nhân sự hoặc Luật/ Quản trị Kinh doanh

Thâm niên làm việc: Ít nhất 2-3  năm trong ngành Nhân sự, có kiến thức về Luật lao động, thuế, bảo hiểm...

Ưu tiên ứng viên ngành Bán lẻ

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh

Kỹ năng văn phòng: Office 365, SAP HR

Thái độ: cẩn thận, trung thực, khách quan, chủ động, thái độ tích cực

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Kubo] F&B Concept Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/03/2023

[LOOKKOOL – Coopmart Phan Văn Trị] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/02/2023

[LOOKKOOL – BigC Trường Chinh] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/02/2023

[Central Retail] Finance Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

[Central Retail] Site Development Trainee (Thực tập sinh quản lý dự án)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/02/2023

[Central Retail] Expansion Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/02/2023

[Central Retail] Interior Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

[Central Retail] 2D Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/02/2023

[ROBINS] Trade MKT Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 15/02/2023

[HOME] Customer Service Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.