Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

 

 • Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng bao gồm: 

 • Tạo nguồn ứng viên: đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ phù hợp;

 • Phỏng vấn qua điện thoại

 • Sắp xếp phỏng vấn: đặt lịch phỏng vấn, liên hệ với các phòng ban, hiring manager và ứng viên.

 • Hỗ trợ công tác điều chỉnh quy trình liên quan đến Nhân sự

 • Các nhiệm vụ và báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý

Job Requirement

 

Học vấn: sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh/kế toán/tài chính/kinh tế 

Thâm niên làm việc: không yêu cầu 

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh (nói và viết) 

Kỹ năng văn phòng: tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel, quen thuộc với MS Office 365 là một lợi thế 

Thái độ: cẩn thận, trung thực 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[goWow] Operation Manager

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

[LOOKKOOL – Hồ Gươm] Cửa Hàng Trưởng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/07/2022

[Central Retail] Inventory Checker - Phụ trách hệ thống kiểm soát và kiểm kê (không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

[KUBO - Big C Long Biên] Cửa Hàng Trưởng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

[goWow] Operations Manager

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

[KUBO - Big C Long Biên] Cửa Hàng Phó

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.