Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Training & Development

Job Description

 

 • Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng bao gồm chọn lọc hồ sơ, phỏng vấn qua điện thoại, chuẩn bị cho ngày hội việc làm, tiếp nhận nhân viên mới, đào tạo, hậu cần cho công cụ tuyển dụng, thông báo tuyển dụng nội bộ định kỳ. 
 • Chịu trách nhiệm quản lý Hợp đồng và Hồ sơ nhân viên, theo dõi tình trạng và bổ sung đầy đủ 
 • Chịu trách nhiệm chấm công hàng tháng 
 • Hỗ trợ công tác Bảo hiểm xã hội, Thuế Thu nhập cá nhân thông qua hệ thống, quản lý hồ sơ và phân phối hồ sơ 
 • Hỗ trợ công tác điều chỉnh quy trình liên quan đến Nhân sự 
 • Thu thập thông tin cho các báo cáo bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp phỏng vấn/ khảo sát/ biểu mẫu 
 • Đóng vai trò kiểm soát đầu tiên trong việc thực hiện quy trình Nhân sự của các bộ phận 
 • Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ khác liên quan đến thư từ, quản lý vật dụng, thanh toán, các loại đề nghị, văn phòng phẩm… 
 • Hỗ trợ Phân tích hoặc báo cáo ngẫu nhiên nếu cần thiết 
 • Các nhiệm vụ và báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý 

Job Requirement

Học vấn: sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, … 

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (nói và viết)

Kỹ năng: tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel, quen thuộc với MS Office 365 là một lợi thế

Thái độ: cẩn thận, trung thực

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.