Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Allowances
  • Training & Development

Job Description

 

- Phụ trách xử lý dữ liệu, tài liệu, hoạt động xuất, nhập kho.

- Tương tác với các phòng ban khác để giao hàng từ cảng đến để đảm bảo thời hạn.

- Hỗ trợ các dự án về kho, vận chuyển, xuất nhập khẩu và hệ thống liên quan.

- Nhập stock vào hệ thống GOLD cho hàng nhập khẩu, và hàng nội địa.

 

- Báo cáo theo công việc được yêu cầu và xác nhận bởi quản lý trực tiếp hoặc Giám Đốc.

 

Job Requirement

 

Kỹ năng mềm:

- Giao tiếp tốt

- Xử lý công việc và quản lý luồng thông tin lớn

Học vấn: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, …

Thái độ: Khéo léo, Tổ chức tốt

Ngôn ngữ: Kỹ năng Tiếng anh tốt

Kỹ năng Vi Tính: Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[LOOKKOOL – GO! NGUYỄN THỊ THẬP] Nhân Viên Bán Hàng Full time

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/10/2022

[LOOKKOOL – Giga Mall Phạm Văn Đồng] Nhân Viên Bán Hàng (Parttime)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

[Central Retail] Import/Export & Warehousing Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

[Central Retail] Quality Assurance Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

[Central Retail] Category Manager - Home Improvement/Household

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

[KUBO] - Task Force Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

[LOOKKOOL – Big C Nguyễn Thị Thập] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2022

[Central Retail] Category Manager Nonfood

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[LOOKKOOL – GO! AN LẠC] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/10/2022

[Central Retail] Visual Merchandise

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.