Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Allowances
 • Training & Development

Job Description

Thực tập sinh quản lý kho sẽ xử lý dữ liệu, tài liệu, hoạt động xuất, nhập kho hằng ngày bên cạnh đó còn sẽ tương tác với các phòng ban khác để giao hàng từ cảng đến để đảm bảo thời hạn, là thành viên của dự án về kho, vận chuyển, xuất nhập khẩu, và hệ thống liên quan.

1. Hoạt động quản lý kho

 • Nhập stock vào hệ thống GOLD cho hàng nhập khẩu, và hàng nội địa
 • Kiểm tra tồn kho hằng ngày giữa hệ thống GOLD và hệ thống quản lý kho
 • Kiểm tra giao dịch hàng ngày trên hệ thống GOLD
 • Theo dõi tiến trình nhập kho và xuất kho tại Kho
 • Theo dõi hàng hóa từ cảng đích đến kho

2. Báo cáo

 • Báo cáo hàng tuần về lịch nhập hàng trên OST file
 • Báo cáo kiểm tra tồn kho hằng ngày giữa GOLD và WMS
 • Báo cáo giao dịch hằng ngày giữa GOLD và WMS
 • Khác theo công việc được yêu cầu và xác nhận bởi quản lý trực tiếp hoặc Giám Đốc 

 

 

Job Requirement

Học vấn: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc cử nhân Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, …

Kinh nghiệm: N/A

Thái độ: Khéo léo, Tổ chức tốt

Ngôn ngữ: Kỹ năng Tiếng anh tốt

Kỹ năng Vi Tính: Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[ROBINS - Cresent Mall] Admin to Store Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2023

[Central Retail] Customer Service Staff

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 07/07/2023

[KUBO] Trade Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/06/2023

[Central Retail] Digital MKT Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

[Central Retail] Senior Merchandise Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2023

[KUBO] Marketing Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2023

[Central Retail] Graphic Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2023

[Central Retail] Merchandise Planning

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

[Central Retail] Finance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/06/2023

[Central Retail] L&D Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.