Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý hàng tồn ở mức an toàn tại cửa hàng và kho

 • Theo dõi và giải quyết đơn hàng bằng cách thao tác trên hệ thống đảm bảo hàng hóa được giao đúng giờ và chính xác.
 • Thiết lập mức cơ bản hàng ngày cho việc giao hàng đến cửa hàng/kho theo mức đã định trước.
 • Xem xét và thống kê nhu cầu hàng hóa của cừa hàng mỗi ngày : đốc thúc, nhắc nhở những sản phẩm có thêm nhu cầu dựa trên doanh số bán hàng , điều chỉnh lượng hàng phù hợp với nhu cầu, đề xuất việc cân bằng hàng tồn.
 • Đảm bảo phân bố lượng hàng nhất định ở cửa hàng/kho.
 • Đối với sản phẩm mới, lên kế hoạch hàng tồn tại cửa hàng/kho và phân bổ hợp lý
 • Thiết lập tiêu chuẩn hàng tồn tại cửa hàng/kho theo SKU sản phẩm.
 • Làm việc với trung tâm giao nhận để chắc rằng hàng hóa đang đi theo đúng lịch trình.
 • Hỗ trợ những dự án đặc biệt và làm những báo cáo khác nếu có yêu cầu.
 • Thực hiện chỉ thị của quản lý trong việc tuân thủ chỉ tiêu hàng ngày và thực hiện những hành được yêu cầu để đạt được chỉ tiêu.
 • Những công việc khác theo yêu cầu của công việc và sự phân công của cấp trên.

2. Others/Khác

 • Analysis the gap stock between actual stock and GOLD SYSTEMs, SAP and alert to PICs for action (root, cause, result,..)
 • Be part of the IN/OUT File for stock on hand update and others if needs
 • Control daily data run properly with report all gaps if any to Line Manager and suggest actions
 • Be responsible for training new Data Administrative
 • Others if need from company
 • Phân tích số sai lêch giữa kho thực tế và GOLD SYSTEM, SAP và cảnh báo PIC để có hành động cụ thể( nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng, kết quả…)
 • Tham gia thực hiện nhập liệu cho file In/Out của công ty và các file khác nếu cần.
 • Kiểm soát việc chạy dữ liệu hàng ngày đúng cách với việc báo cáo tất cả khác biệt về số liệu  nếu có cho Quản lý đường dây và đề xuất các hành động. Chịu trách nhiệm đào tạo Quản trị dữ liệu mới khi được yêu cầu
 • Những yêu cầu khác nếu có của công ty.

Job Requirement

Học vấn : Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Thâm niên làm việc : 2 năm làm việc ở vị trí tương tự hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, siêu thị, đồ dủng gia dụng

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt

Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, excel, làm các tài liệu báo cáo liên quan

Thái độ: nhanh nhẹn, bình tĩnh, cẩn thận, hướng về khách hàng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Central Retail] Finance Controller

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

[Central Retail] Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

[Central Retail] Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/08/2022

[KUBO - Go! Gò Dầu, Tây Ninh] Cửa Hàng Trưởng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2022

[KUBO - Big C Đồng Nai] Cửa Hàng Trưởng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2022

[KUBO] Admin Assistant

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/08/2022

[Central Retail] Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/08/2022

[goWow] B2B Manager (MT,GT)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/08/2022

[Central Retail] Database Administrator

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/07/2022

[Gowow] - Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.