Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Training & Development

Job Description

 

• Lên ý tưởng về các chương trình, hoạt động, sự kiện nhằm gắn kết toàn bộ nhân sự của công ty

• Khả năng lập kế hoạch, triển khai và đảm bảo hiệu quả đề ra của các chương trình gắn kết nhân viên

• Đem lại sự hứng khởi, năng lượng và làm việc đầy đam mê cho đội ngũ nhân viên

• Đảm bảo vận hành các công cụ giao tiếp nội bộ như phần mềm trao đổi thông tin, làm việc nhóm, bảng thông báo…

• Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp từ tập đoàn.

• Thực hiện và hỗ trợ các công tác admin như book phòng họp, chuẩn bị logistics các cuộc họp.

• Thực hiện báo cáo công việc, tiến độ thực hiện công việc được giao

• Thực hiện các dự án, công việc khác do Giám sát đào tạo và phát triển phân công.

 

 

Job Requirement

 

Học vấn: Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự, quản lý sự kiện, truyền thông; Marketing, Du lịch, Hành chính.

Thâm niên làm việc : không yêu cầu

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh (nói và viết)

Kỹ năng văn phòng: tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là powerpoint, quen thuộc với MS Office 365.

Thái độ: cẩn thận, trung thực

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Central Retail] Site Development Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 01/04/2023

[Central Retail] Planner Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2023

[Central Retail] Interior Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Purchasing Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Central Retail] Finance Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Central Retail] Thực tập sinh E-commerce

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2023

[Kubo] R&D Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 16/04/2023

[Central Retail] Quality Control

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Merchandise Data Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

[Central Retail] Merchandiser/Product Development

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.