Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chức năng: Đảm bảo chất lượng tại cửa hàng

 • Đánh giá sản phẩm liên tục từ lúc nhận nguyên vật liệu tới khi chế biến và trang trí sản phẩm phục vụ cho khách hang
 • Đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các cửa hàng và trong mọi thời điểm
 • Đề xuất hướng xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm tại cửa hang
 • Đề xuất hướng xử lý các vấn đề liên quan đến việc cung ứng và chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp
 • Giám sát và hỗ trợ cửa hàng trong quá trình đảm bảo vệ sinh, an toàn chất lượng sản phẩm

Chức năng : Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo

 • Tương tác với bộ phận vận hành để cung cấp kế hoạch đào tạo hoặc tái đào tạo nhân viên phụ trách bếp
 • Tổ chức các buổi hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân viên vận hành về kiến thức, kỷ năng, thái độ trong dịch vụ ẩm thực chuẩn mực
 • Đánh giá tính hiệu quả, sự tiếp thu và chủ động thực hiện các SOP – Job Guide
 • Hỗ trợ đào tạo và giám sát chất lượng cho các cửa hàng mới, theo dõi và tương tác sau đó để luôn đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng
 • Đề xuất tự tổ chức hoặc thông qua các nhà cung cấp để đào tạo và huấn luyện các kỷ năng mềm, các lĩnh vực mới trong dịch vụ ẩm thực

Chức năng : Báo cáo và các hoạt động tương tác nhà cung cấp

 • Hợp tác với nhân viên thu mua FnB thiết lập báo cáo hoạt động kinh doanh, tiến độ và trạng thái, và ghi lại bằng các ứng dụng / hệ thống được chỉ định.
 • Quản lý các vấn đề và đề xuất các giải pháp với Quản lý trực tiếp.
 • Tương tác và đưa ra công thức các sản phẩm mong muốn cho các đối tác thực hiện
 • Tham gia vào quá tình Audit nhà cung cấp, xác định năng lực nhà cung cấp cũng như đảm bảo về an toàn và chất lượng cung ứng của đối tác
 • Tương tác và phản hồi trực tiếp các vấn đề về sản phẩm cho nhà cung cấp, đối tác dịch vụ.
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận nội bộ đối với các vấn đề hoặc thay đổi liên quan.

Chức năng : Mối quan hệ con người và kỹ năng lãnh đạo

 • Làm việc chặt chẽ với đồng nghiệp của nhóm tìm nguồn cung ứng và các nhóm BU khác
 • Tuân theo Quy tắc Ứng xử kinh doanh của công ty và luôn hành động một cách chính trực và cẩn trọng.
 • Sống theo giá trị của công ty, tôn trọng quan điểm của đồng nghiệp và sự khác biệt về văn hóa, giúp tạo ra nơi làm việc tuyệt vời.
 • Hợp tác nội bộ và bên ngoài để thúc đẩy các mối quan hệ làm việc hiệu quả.
 • Đánh giá hoạt động của cấp dưới.

Job Requirement

Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc các khóa học về Bếp

Thâm niên làm việc: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan Bếp và tối thiểu 1 năm trong vị trí quản lý/giám sát chất lượng hoặc bếp phó

Thái độ: Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần làm việc nhóm tốt.

Ngoại ngữ: Tiếng Việt,  Tiếng Anh cơ bản chuyên ngành

Kỹ năng văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office 365...)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[LOOKKOOL – GO! NGUYỄN THỊ THẬP] Nhân Viên Bán Hàng Full time

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/10/2022

[LOOKKOOL – Giga Mall Phạm Văn Đồng] Nhân Viên Bán Hàng (Parttime)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

[Central Retail] Import/Export & Warehousing Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

[Central Retail] Quality Assurance Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2022

[Central Retail] Category Manager - Home Improvement/Household

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/12/2022

[KUBO] - Task Force Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

[LOOKKOOL – Big C Nguyễn Thị Thập] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 27/10/2022

[Central Retail] Category Manager Nonfood

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

[LOOKKOOL – GO! AN LẠC] Nhân Viên Bán Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/10/2022

[Central Retail] Visual Merchandise

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.