Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Allowances

Job Description

Chuyên viên sáng tạo và viết nội dung quảng cáo (Content Editor) chịu trách nhiệm sáng tạo và viết nội dung quảng cáo cho tất cả các nhãn hàng của KUBO (không giới hạn bởi KUBO Nano, KUBO Toy, …)

Chức năng : Công Việc Giấy Tờ (Paperwork) – 80%

  • Thực hiện toàn bộ công việc giấy tờ (hợp đồng, thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng …) của đội Marketing KUBO (không giới hạn bởi KUBO Nano, KUBO Toys, KUBO Arcade …)

Chức năng : Hỗ trợ quản lý Fanpage – 10%

  • Hỗ trợ trả lời phản hồi của khách hàng trên các trang fanpage của KUBO.

Chức năng : Công việc khác – 10%

  • Hỗ trợ đội ngũ marketing trong việc phát triển ý tưởng, lên kế hoạch marketing, triển khai hoạt động marketing.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.…….

Job Requirement

Học vấn: Đại Học.

Thâm niên làm việc: 0 - 1 năm.

Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng anh cơ bản/nâng cao.

Kỹ năng văn phòng: Sử dụng tốt Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)

Thái độ: Đồng đội (teamwork), đúng giờ (punctual), hỗ trợ (supportitve), lắng nghe (listening), kỷ luật (disciplined)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[Central Retail] Finance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2023

[ROBINS - Cresent Mall] Admin to Store Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2023

[KUBO] Trade Marketing Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 28/06/2023

[Central Retail] Digital MKT Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

[Central Retail] Logistics Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2023

[Central Retail] Graphic Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2023

[Central Retail] Merchandise Planning

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

[Central Retail] Finance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/06/2023

[Central Retail] L&D Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.