Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Sáng tạo  và thực thi các hoạt động trade marketing (tổ chức sự kiện, chương trình kích hoạt thương hiệu, khuyến mãi bán hàng …) để thúc đẩy doanh số cho các cửa hàng nằm trong vùng phụ trách, dựa trên việc phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường.
 • Đề xuất ý tưởng và triển khai thực thi cho kế hoạch thương mại (commercial calendar) của nhãn hàng theo từng tháng và từng năm.
 • Đề xuất ý tưởng và triển khai hoạt động khai trương cho các cửa hàng mở mới / được nâng cấp trong vùng phụ trách và theo chỉ định của quản lý trực tiếp.
 • Phối hợp với các phòng ban khác (F&B, Merchandise …) để tung các sản phẩm mới.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo doanh số bán hàng, kết quả hoạt động marketing …
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.

Job Requirement

Học vấn  : Các khóa đào tạo có liên quan

Kinh nghiệm : 3 - 4 năm

Thái độ: Đồng đội (teamwork), đúng giờ (punctual), hỗ trợ (supportitve), lắng nghe (listening), kỷ luật (disciplined)

Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng anh cơ bản/nâng cao.

Kỹ năng văn phòng: Sử dụng cơ bản Microsoft Office (Powerpoint, Word, Excel)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[ROBINS - Cresent Mall] Admin to Store Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/07/2023

[Central Retail] Customer Service Staff

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 07/07/2023

[Central Retail] Digital MKT Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

[Central Retail] Senior Merchandise Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2023

[Central Retail] Logistics Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2023

[KUBO] Marketing Trainee

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2023

[Central Retail] Graphic Designer

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2023

[Central Retail] Merchandise Planning

Location: Ho Chi Minh Salary: 20 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

[Central Retail] Finance Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/06/2023

[Central Retail] L&D Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 15/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.